نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(21.67%) 633
شهروز حبیبی
(11.84%) 346
بهزاد نوری
(6.470%) 189
شاهین جمشیدپور
(15.71%) 459
اکبر بابازاده
(13.52%) 395
سلیم موذن زاده
(10.37%) 303
محمدباقر منصوری
(4.416%) 129
عادل اصلانی
(7.120%) 208
سید محمد عاملی
(5.374%) 157
مختار صادق زاده
(3.491%) 102
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 2921