نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(21.96%) 424
شهروز حبیبی
(11.55%) 223
بهزاد نوری
(6.735%) 130
شاهین جمشیدپور
(18.60%) 359
اکبر بابازاده
(13.10%) 253
سلیم موذن زاده
(9.481%) 183
محمدباقر منصوری
(4.559%) 88
عادل اصلانی
(6.943%) 134
سید محمد عاملی
(4.352%) 84
مختار صادق زاده
(2.694%) 52
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 1930