نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(20.87%) 978
شهروز حبیبی
(12.29%) 576
بهزاد نوری
(6.636%) 311
شاهین جمشیدپور
(13.95%) 654
اکبر بابازاده
(13.57%) 636
سلیم موذن زاده
(12.35%) 579
محمدباقر منصوری
(4.075%) 191
عادل اصلانی
(6.978%) 327
سید محمد عاملی
(5.676%) 266
مختار صادق زاده
(3.585%) 168
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 4686