نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(22.04%) 591
شهروز حبیبی
(11.97%) 321
بهزاد نوری
(6.527%) 175
شاهین جمشیدپور
(16.33%) 438
اکبر بابازاده
(13.57%) 364
سلیم موذن زاده
(9.996%) 268
محمدباقر منصوری
(4.326%) 116
عادل اصلانی
(6.825%) 183
سید محمد عاملی
(5.035%) 135
مختار صادق زاده
(3.356%) 90
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 2681