نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(22.04%) 541
شهروز حبیبی
(12.14%) 298
بهزاد نوری
(6.438%) 158
شاهین جمشیدپور
(17.40%) 427
اکبر بابازاده
(13.44%) 330
سلیم موذن زاده
(9.739%) 239
محمدباقر منصوری
(4.360%) 107
عادل اصلانی
(6.805%) 167
سید محمد عاملی
(4.645%) 114
مختار صادق زاده
(2.974%) 73
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 2454