نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(16.91%) 250
شهروز حبیبی
(12.51%) 185
بهزاد نوری
(7.104%) 105
شاهین جمشیدپور
(21.31%) 315
اکبر بابازاده
(13.53%) 200
سلیم موذن زاده
(9.269%) 137
محمدباقر منصوری
(5.074%) 75
عادل اصلانی
(7.104%) 105
سید محمد عاملی
(4.803%) 71
مختار صادق زاده
(2.368%) 35
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 1478