نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(21.04%) 969
شهروز حبیبی
(12.33%) 568
بهزاد نوری
(6.623%) 305
شاهین جمشیدپور
(13.98%) 644
اکبر بابازاده
(13.55%) 624
سلیم موذن زاده
(12.24%) 564
محمدباقر منصوری
(4.082%) 188
عادل اصلانی
(6.905%) 318
سید محمد عاملی
(5.689%) 262
مختار صادق زاده
(3.539%) 163
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 4605