نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(21.78%) 675
شهروز حبیبی
(11.71%) 363
بهزاد نوری
(6.453%) 200
شاهین جمشیدپور
(15.32%) 475
اکبر بابازاده
(13.52%) 419
سلیم موذن زاده
(10.51%) 326
محمدباقر منصوری
(4.388%) 136
عادل اصلانی
(7.228%) 224
سید محمد عاملی
(5.582%) 173
مختار صادق زاده
(3.484%) 108
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 3099