نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(21.79%) 624
شهروز حبیبی
(11.84%) 339
بهزاد نوری
(6.461%) 185
شاهین جمشیدپور
(15.85%) 454
اکبر بابازاده
(13.55%) 388
سلیم موذن زاده
(10.30%) 295
محمدباقر منصوری
(4.366%) 125
عادل اصلانی
(7.055%) 202
سید محمد عاملی
(5.274%) 151
مختار صادق زاده
(3.492%) 100
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 2863