نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(21.39%) 722
شهروز حبیبی
(11.76%) 397
بهزاد نوری
(6.342%) 214
شاهین جمشیدپور
(15.11%) 510
اکبر بابازاده
(13.45%) 454
سلیم موذن زاده
(11.38%) 384
محمدباقر منصوری
(4.238%) 143
عادل اصلانی
(7.202%) 243
سید محمد عاملی
(5.572%) 188
مختار صادق زاده
(3.526%) 119
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 3374