نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(20.47%) 347
شهروز حبیبی
(11.74%) 199
بهزاد نوری
(6.725%) 114
شاهین جمشیدپور
(19.52%) 331
اکبر بابازاده
(13.33%) 226
سلیم موذن زاده
(9.203%) 156
محمدباقر منصوری
(4.837%) 82
عادل اصلانی
(6.961%) 118
سید محمد عاملی
(4.660%) 79
مختار صادق زاده
(2.536%) 43
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 1695