نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(21.14%) 950
شهروز حبیبی
(12.26%) 551
بهزاد نوری
(6.543%) 294
شاهین جمشیدپور
(14.13%) 635
اکبر بابازاده
(13.50%) 607
سلیم موذن زاده
(12.21%) 549
محمدباقر منصوری
(4.117%) 185
عادل اصلانی
(6.944%) 312
سید محمد عاملی
(5.630%) 253
مختار صادق زاده
(3.494%) 157
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 4493