نوحه های کدام مداحان را بیشتر می پسندید؟
(20.85%) 1000
شهروز حبیبی
(12.22%) 586
بهزاد نوری
(6.591%) 316
شاهین جمشیدپور
(13.82%) 663
اکبر بابازاده
(13.49%) 647
سلیم موذن زاده
(12.51%) 600
محمدباقر منصوری
(4.067%) 195
عادل اصلانی
(7.071%) 339
سید محمد عاملی
(5.715%) 274
مختار صادق زاده
(3.629%) 174
سایر مداحان

تعداد شرکت کنندگان : 4794